Postitatud

Kas adenoidi lõikus aitab last rääkima panna?

suurenenud adenoidid

Adenoid ehk ninaneelumandel on normaalne lümfaatiline kude, mis on olemas kõigil inimestel. Lastel võib esineda adenoidi suurenemist, mis tavaliselt taandub teismeea lõpus iseeneslikult. Suurenenud adenoid ei põhjusta kõikidel lastel probleeme, kuid osal lastel võivad siiski kaasneda erinevad vaevused. 

Kas suurenenud adenoid võib mõjutada kõne arengut?

Toome välja lapsevanemate erinevaid kogemusi ning murekohti:

 „Minu 3-aastase lapse kõnes on vaid üksikud sõnad. Teised tema vanuses lapsed räägivad juba palju. Meile öeldi, et süüdi võib olla suurenenud adenoid, mis ei lase lapse kõnel areneda. Lõikasime suvel adenoidi ära, kuid kõne ikkagi ei ole paranenud. Kui kaua peame veel ootama?“

  „Adenoid mõjutab küll rääkimist. Tuttava 3a poiss ei rääkinud põhimõtteliselt üldse, peale operatsiooni hakkas ludinal rääkima.“

 „Mõjutab küll. Kas lapsele kuulmistest tehti? Minu laps 2-aastaselt rääkis väga vähe. Selgus, et on adenoidist tingitud kuulmislangus, adenoid põhjustas lima kuulmekilele. Juba nädal pärast operatsiooni oli märgata kiiret arengut kõnes.”

Millal suurenenud adenoid võib olla üheks kõne arengu mahajäämuse põhjuseks?
 

Suurenenud adenoid ei ole põhjuseks, miks laps ütleb vähe sõnu, ei oska veel korrektselt lauseid moodustada või räägib grammatiliselt valesti.
Küll aga võib suurenenud adenoid põhjustada lapse kõne arengus mahajäämust siis, kui varasel kõnearengu etapil kaasnevad suurenenud adenoidiga pidevad kõrvapõletikud, limakõrv ning on tekkinud kuulmislangus. Selline võimalus on siiski pigem harv.

Paljudel lastel, kes on sageli kõrvapõletikke ja limakõrva põdenud, ei ole siiski täheldatud kõne arengus mahajäämust. Kahtluse korral tuleb lasta kõrva-nina-kurguarsti juures lapse kuulmist kontrollida. Enamasti on kõne hilistuse ning arenguprobleemide põhjused muud. 

Kui lapse kuulmine on korras ja sellele vaatamata ilmneb kõne arengus mahajäämus, siis ei ole see tingitud suurenenud adenoidist. 

Kas adenoid võib olla põhjuseks, miks lapse hääldus ei ole korrektne?

„Meie lapse logopeed ütles, et kui on suurenenud adenoid, siis ei saa ka korralikult hingata ning seetõttu suu lapsel pidevalt lahti ja keel hammaste vahel. Laps küll rääkis, kuid S oli susisev, R ei olnud viieselt veel korras ning üldse diktsioon selline pehme. Keel peab olema puhkeasendis üleval suulaes nii, et see esihambaid ei puutu, meil oli lapsel see pidevalt siiski hammaste vahel ning ka neelamismuster seega vale. Lasime adenoidid eemaldada, hingamine sai korda ning kuu-kahe pärast tuli välja ka ilus S ja R. Tööd kõige selle ümberharjutamisega oli meeletult. Praegu laps esimeses klassis ning pidavat olema klassi kõige ilusam ja selgem ettelugeja. Hammastele siiski tegi see vale keelehoid liiga ning ülemised hambad on veidi ettepoole. Käime ortodondil ning laps kannab öösel suus sellist kapet, mis lükkab hambad õigesse asendisse. Tõenäoliselt küll teismelise eas breketitest ei pääse, kuid natuke abiks ikka.”

Lapsed, kellel on suurenenud adenoidist tingitud ninahingamise takistus ehk on raskendatud nina kaudu hingamine, on kindlasti logopeedi tähelepanu fookuses. Kui nina kaudu hingamine on häiritud, hakkab laps hingama praktiliselt kogu aeg läbi suu.

Eelpool toodud näide, mis räägib ühe lapsevanema kogemusest leida lapse häälduse korrigeerimiseks abi, toob väga ilmekalt välja probleemid, mis on põhjustatud kauaaegsest suuhingamisest:

  • laps hoiab suud pidevalt lahti ja seetõttu on keel vales asendis
  • tekivad hambumushäired
  • mõne hääliku hääldus ei ole korrektne.

Milliste häälikute hääldust suuhingamine mõjutab? 

Suuhingamine ei põhjusta kõikide häälikute valet hääldust. 

Probleeme võib esineda s-, r-, l-, n-, t-hääliku hääldamisel. Kõige sagedasem probleem on see, kui keel liigub nende häälikute hääldamisel hammaste vahele. Kuna eesti keeles ei hääldata ühtki häälikut nii, et keel on hammaste vahel, siis on see märgiks, et võiks pöörduda logopeedi poole õige häälduse kujundamiseks.

Ebaselge häälduse põhjusteks on suuhingamise tagajärjel tekkinud keele vale asend (keel on suupõhjas või huulte/hammaste vahel) ning keele ja huulte lihastoonuse ehk lihaspinge langus (lihased on õige hääldamise jaoks liiga lõdvad). 

Sellistel juhtudel saab abi logopeedilt, kes määrab spetsiaalsed harjutused, mis tõstavad huulte ja keelelihaste toonust ning tegeleb keele õige asendi saavutamisega. 

Adenoidi kahtluste korral pea nõu logopeediga või pöördu kõrva-nina-kurguarsti poole.

Postitatud

Kas suulihaste harjutused ja näomassaaž panevad lapse rääkima?

keeleharjutused

“Tehke puhumisharjutusi. Puhuge kausis kõrrega mulle, paberitükke, sibulakoori, pinksipalli punktist a punkti b, kõrrega ja ilma.”

“Aga ega nii väikesega pole suurt midagi teha. Kui on nõus mängu sees mõnda huulte-keele tugevdamise harjutust tegema, siis on juba hästi.” 

“Logopeediline massaaž aitab lapsed paremini kõnelema.”

Kas sulle on lapsevanemana selliseid nõuandeid jagatud?

Vahest on sulle soovitatud erinevat moodi puhumist, keele suust välja lükkamist ja muid suuvigureid. Võib-olla oled netis surfates leidnud lapsevanemate tehtud videoid, kus lõbusa jutu saatel keelevigureid tehakse. Oled ehk isegi püüdnud oma lapsega neid harjutusi teha, aga talle ei lähe need üldse peale või ta lausa vihkab neid. 

Võib-olla on soovitatatud lapse kõne arengu toetamiseks ka logopeedilist massaaži.

Ehk oled ka mõelnud, kas need harjutused ikka aitavad lapsel rääkima hakata?

Lühike vastus sellele küsimusele on EI!

Põhjused, miks lapsed räägivad halvasti või üldse mitte, on erinevad, seepärast ei saa ka abi olla ühesugune. Sageli arvatakse, et laps ei räägi või räägib eakaaslastest kehvemini, sest tema keel ja huuled on liiga nõrgad või ei liigu hästi. Enamikul juhtudel ei ole põhjus selles. Rääkima õppimine on palju keerulisem protsess kui vaid lihaste liigutamine. Seetõttu ei aita suuvigurid enamasti lapse kõne arengule kaasa. 

Tõsi, mõnikord on tõesti lapse suulihased nõrgad või pinges ning neid on raske liigutada.

Sellisel juhul võivad logopeedi poolt valitud kõneelundite harjutused olla õigustatud, aga neid tuleb teha vaid siis, kui logopeed on nende vajaduse välja selgitanud ning soovitanud täpselt valitud harjutusi kindlas mahus ja lapsele sobival viisil. Vastasel juhul raiskame mõttetult aega – laps ei hakka rohkem ega paremini rääkima.

Mõtle korraks, kas lihastreening jõusaalis teeb sind osavaks ujujaks või jalgpalluriks? Vastus on EI. Sa pead tegema spetsiifilisi harjutusi, et saada neil aladel paremaks. Võid mõelda ka kõndimisele ja tantsimisele: me kasutame kõndimiseks samu lihaseid, mida on vaja tantsimiseks. Siiski ei aita kõndimise harjutamine meil paremaks tantsijaks saada. Ka keeleharjutuste tegemine ei pane kõnetut last rääkima, ei laienda sõnavara ega pane grammatiliselt õigesti rääkima.

Teadlased on leidnud, et aju juhib erinevalt neid suuliigutusi, mida teeme rääkimise ajal, ja neid suuliigutusi, mida teeme siis, kui sööme või liigutame keelt-huuli seejuures rääkimata. Samu suulihaseid juhib aju kõnelemise ajal ja kõnega mitteseotud liigutuste ajal veidi teistmoodi. See tähendab, et suulihastega mittekõneliste liigutuste tegemine (puhumine, keele suust välja lükkamine, huulte torutamine jms) ei aita tingimata neid lihaseid edukamalt rääkimiseks kasutada.

Seega kui laps veel ei räägi, räägib väga vähe või grammatiliselt valesti, ei ole suugümnastikast enamasti suurt kasu. Kui lapsel siiski on suuharjutusi vaja, aitavad teda kõige rohkem logopeedi valitud spetsiifilised harjutused.

Kuidas suhtuda massaaži? Täpselt samamoodi nagu kõneelundite lihastreeningusse. Massaaž ei pane kõnetut last rääkima ega too häälikuid suhu. Teadlased ei ole leidnud tõendeid selle kohta, et massaažiga saaks kujundada hääldamist, sõnavara või suhtlemist. Küll aga võib see leevendada lihaspingeid või lihaseid stimuleerida. Rääkimiseks vajalikud liigutusmustrid omandab laps aga ikkagi vaid kõneliigutusi tehes. Seega võib kõneelundite massaažist olla kasu vaid üksikutel juhtudel.

Enne kui hakkad ressursse kulutama suulihaste harjutusteks või massaažiks, pea nõu logopeediga. Sageli on lapsele vajalik hoopis teistsugune abi. Kui lapsele meeldib, võite suulihaste harjutusi teha lõbusaks ajaviiteks, aga kõne arengu toetamiseks on neist enamasti vähe kasu.

Postitatud

Meie väärtuslik NULA kogemus

2020. aastal osalesime NULA inkubaatoris laste kõne arengut toetava Logopuu ideega, mis kulges meie jaoks edukalt. Jõudsime kuus kuud väldanud inkubaatoris Logopuuga finaali, kus premeeriti kolme parimat meeskonda. Selline tunnustus oli innustav ja edasiviivaks jõuks meie teekonnal. 

Mis on NULA? 

NULA on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) ja Heateo Sihtasutuse loodud inkubaator, mille eesmärgiks on anda hoogu nutikatele ning innovaatilistele lahendustele. 

NULA inkubaatoris keskendutakse hariduse, perede toimetuleku ning eakate elukvaliteedi ja -keskkonna ning muude ühiskonnas esinevate probleemide parandamiseks loodud ideedele.
Koos meiega kandideeris NULA ideekonkursile 80 huvitavat algatuslikku ideed, mis kõik ühel või teisel moel olid loodud toetama või lahendama mõnda ühiskonnas eksisteerivat murekohta. Kõikide osalejate hulgast valiti välja 10 ideed, mis said osaleda NULA inkubatsiooniprogrammis. 

Mentorlus

NULA inkubaatoris on väga olulisel kohal ka personaalne mentorlus, kus osalesid tipptegijatest praktikud era- ja avalikust sektorist. Logopuu mentoriks oli kogu programmi jooksul Jaana Metsamaa (Pipedrive’i tooteoperatsioonide juht), kes õpetas meid efektiivsemalt töötama, kasutades projektiga edasiminekul agiilset meetodit. Agiilne meetod aitab läheneda projektile viisil, mis aitab luua maksimaalselt väärtuslikku lahendust, testida seda ning tagasiside põhjal teha muudatusi, kulutades selleks minimaalselt ajalist ressurssi. 

Mida me õppisime?

NULA inkubaator oli suurepäraseks võimaluseks töötada koos tippspetsialistidega, kes aitasid meil aru saada, kuidas oma toodet paremini edasi arendada ning millele rohkem keskenduda.

Poole aasta jooksul toimus seitse intensiivset koolituspäeva, mille jooksul omandasime tarkusi teenusedisainist, rahastusmudelitest, mõju hindamisest ja kulusäästlikust tootearendusest.

Logopuu sai tiimina NULA kogemuse kaudu kinnitust, et meie koostöö sujub  ja võime teineteisele toetudes projektiga julgelt edasi minna. Samuti tuli meile kasuks kolmanda osapoole vaade Logopuule. Mentor Jaana tugi oli väga suureks abiks. Ta nõustas inkubatsiooni vältel meid ka IT-alaselt, omades antud valdkonnas laialdasi kogemusi, ning toetas tootearendusel.
Tänu NULA inkubaatoris õpitule oskasime endale valida selgema visiooni ning see aitas meil oma toote loomisega kiiremini edasi minna.