Meie väärtuslik NULA kogemus

17.08.2022      Kirjutas: Logopuu

2020. aastal osalesime NULA inkubaatoris laste kõne arengut toetava Logopuu ideega, mis kulges meie jaoks edukalt. Jõudsime kuus kuud väldanud inkubaatoris Logopuuga finaali, kus premeeriti kolme parimat meeskonda. Selline tunnustus oli innustav ja edasiviivaks jõuks meie teekonnal.

Mis on NULA? 

NULA on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) ja Heateo Sihtasutuse loodud inkubaator, mille eesmärgiks on anda hoogu nutikatele ning innovaatilistele lahendustele. 

NULA inkubaatoris keskendutakse hariduse, perede toimetuleku ning eakate elukvaliteedi ja -keskkonna ning muude ühiskonnas esinevate probleemide parandamiseks loodud ideedele.
Koos meiega kandideeris NULA ideekonkursile 80 huvitavat algatuslikku ideed, mis kõik ühel või teisel moel olid loodud toetama või lahendama mõnda ühiskonnas eksisteerivat murekohta. Kõikide osalejate hulgast valiti välja 10 ideed, mis said osaleda NULA inkubatsiooniprogrammis. 

Mentorlus

NULA inkubaatoris on väga olulisel kohal ka personaalne mentorlus, kus osalesid tipptegijatest praktikud era- ja avalikust sektorist. Logopuu mentoriks oli kogu programmi jooksul Jaana Metsamaa (Pipedrive’i tooteoperatsioonide juht), kes õpetas meid efektiivsemalt töötama, kasutades projektiga edasiminekul agiilset meetodit. Agiilne meetod aitab läheneda projektile viisil, mis aitab luua maksimaalselt väärtuslikku lahendust, testida seda ning tagasiside põhjal teha muudatusi, kulutades selleks minimaalselt ajalist ressurssi. 

Mida me õppisime?

NULA inkubaator oli suurepäraseks võimaluseks töötada koos tippspetsialistidega, kes aitasid meil aru saada, kuidas oma toodet paremini edasi arendada ning millele rohkem keskenduda.

Poole aasta jooksul toimus seitse intensiivset koolituspäeva, mille jooksul omandasime tarkusi teenusedisainist, rahastusmudelitest, mõju hindamisest ja kulusäästlikust tootearendusest.

Logopuu sai tiimina NULA kogemuse kaudu kinnitust, et meie koostöö sujub  ja võime teineteisele toetudes projektiga julgelt edasi minna. Samuti tuli meile kasuks kolmanda osapoole vaade Logopuule. Mentor Jaana tugi oli väga suureks abiks. Ta nõustas inkubatsiooni vältel meid ka IT-alaselt, omades antud valdkonnas laialdasi kogemusi, ning toetas tootearendusel.
Tänu NULA inkubaatoris õpitule oskasime endale valida selgema visiooni ning see aitas meil oma toote loomisega kiiremini edasi minna. 

Logopuu tooted