Miks on raamatute ettelugemine lastele oluline?

17.08.2022      Kirjutas: Logopuu

Lapsele raamatu ettelugemine on üks parimaid võimalusi parandada oma lapse kõne arengut.

Rohked uuringud näitavad, et väikelastele ettelugemine soodustab lugema ja kirjutama õppimist, keele arengut ning toetab lapse ja vanema vahelist lähedast suhet. 

Lapsele raamatuid ette lugedes saad ise edendada laste arusaamist meid ümbritsevast maailmast ning tutvustada talle uusi asju, nimetada neid ja anda edasi nende tähendust.
Vanematena oleme õpetajateks oma lastele ja saame ise selle hüvanguks teha üsna palju.

Lisaks sellele võib see kujundada armastust lugemise, raamatute ja uute teadmiste omandamise vastu. Kõik see sillutab tugevat vundamenti lapse arengule juba varases eas. 

Lapsed õpivad kõige rohkem jäljendades neid ümbritsevaid inimesi. Algul võib laps ainult jäljendada ema-isa, võttes raamatu kätte ja imiteerides lehekülgede keeramist. Sellest pole midagi, kui lapsel on vahel raamat ka lihtsalt tagurpidi käes –  harjutamine teeb meistriks ning läbi mängu ja avastamise laps õpibki! Kui vanemad suhtuvad lugemisse positiivselt, loovad nad oma lastele suurema tõenäosusega head võimalused ka ise lugemise vastu huvi tundmiseks.

Kuidas on raamatute ettelugemine abiks kõne arengus?

Lapsed kuulevad uusi sõnu. 

Ettelugemine annab suurepärase võimaluse tutvustada lapsele sõnu, millega ei puutu lapsed tõenäoliselt kokku igapäevases vestlustes vanemaga ega kuule ka televiisorist.

Väga oluline on selgitada lapsele uute sõnade tähendust. Võid osutada piltidele või kasutada erinevaid žeste ja hääletoone. Ära häbene olla loominguline (loomahäälte matkimine jne), sest see kõik ainult aitab kaasa kuuldust arusaamisele ja huvi püsimisele.

Sõnakordused

Raamatutes kordub samu sõnu erinevates lausetes, mis aitab lastel mõista sõna tähendust. 

Mida rohkem väikelaps sama sõna kuuleb, seda paremini see kinnistub. On teaduslikult tõestatud, et seose tekkimiseks ajus kuuldud sõna ja selle tähenduse vahel on vaja kordusi. 

Selleks, et sõna tähendusest aru saada, tuleb seda kuulda erinevates kontekstides palju kordi. 

Mõtle korraks, kuidas oled õppinud võõrkeeli. Kindlasti pidid ka sina kuulma üht sõna korduvalt, enne kui suutsid selle meelde jätta või tähendust mõista. 

Keele struktuuri mõistmine

Keele tulemuslikuks õppimiseks peab kuulma uusi sõnu grammatiliselt korrektsetes lausetes. Seetõttu on raamat ideaalne vahend grammatika õpetamiseks, kuna raamatus loetud lausete abil saame lapsele tutvustada emakeele grammatilisi struktuure, mida laps igapäevases suhtluses võibaolla harvem kuuleb. 

Raamatu ettelugemise ajal on väga olulisel kohal vanema ja lapse vaheline vestlus ning ka arutlemine loetu üle. See kõik aitab mõista ja kinnistada kuuldut.

Nipid raamatu ettelugemiseks

Sageli arvatakse, et raamatu lugemisel peab algusest lõpuni kõik korralikult läbi lugema. Täiskasvanute puhul see enamasti nii ongi, kuid lapsega raamatu lugemiseks on väga palju erinevaid võimalusi:

  • Raamatut ei pea lugema algusest lõpuni korralikult läbi. Sa ei pea lugemist alustama algusest, vaid võid alustada ükskõik mis leheküljelt.
  • Sa võid jätta lehekülgi vahele (või kui laps ise keerab lehti, jätab mõne lehe vahele) või jätta raamatu pooleli.
  • Sa ei pea lugema täpselt selliseid lauseid, nagu on raamatus kirjas. Sa võid lihtsustada juttu või mõelda tekst ise välja.
  • Sa võid rääkida ainult piltide järgi ja jätta tekstide lugemise mõneks teiseks korraks.
  • Loe aeglaselt ja tee lugemise ajal pause, et lapsel oleks aega uue info peale mõelda.
  • Kommenteeri pilte ja esita lapsele suunavaid küsimusi (“Kes/mis see on? Vaata, missugune…! Näita, kus on pall). Nii osaleb laps vestluses, osutades pildile ja nii õpib ta ka pöörama lehti.

Kui sinu laps on veidi suurem ning oskab lauseid moodustada, saad temaga arutada, mis talle meeldis ja meelde jäi. 

Ettelugemise ajal võid lapselt küsida: mis tema arvates edasi juhtub; miks tegelased nii võisid käituda; mida laps niisuguses olukorras teeks jne.

Lase lapsel ise valida raamat. Anna talle paar valikut ette ja las ta ise valib.

 „Aga ta valib alati üht ja sama raamatut“. 

Iga kord ei peagi võtma uut raamatut lugemiseks. Kui laps tahab sama raamatut ikka uuesti ja uuesti kuulata (mis võib olla tüütu vanemale), näitab see, et ta mõistab kuuldut, iga kord käivitab tekst tema peas kujutluspildid, ta leiab kuuldust ikka ja jälle midagi uut ning laused ja sõnad kinnistuvad. Lisaks tajuvad väikesed lapsed kordustes turvatunnet, mitte igavust.

Raamatu vaatamine/lugemine peab alati olema meeldiv tegevus. Väga oluline on last jälgida. Kui näed, et ta ei soovi enam raamatuid vaadata või kuulata, jäta see tegevus pooleli. Laps õpib kõige paremini siis, kui ta on millestki huvitatud. Mida väiksem on laps, seda väiksem on tähelepanuvõime. 

Lapse ja vanema koosveedetud aeg on kulla hinnaga

Lapsele lugemine pakub erilist üks ühele aega. See on lähendav ja annab lapsele võimaluse keelt kuulata.

Üheks heaks võimaluseks lastega koos lugeda on unejutu lugemise traditsioon. See annab võimaluse lapsel päevasündmustest rahuneda ning nautida koosolemise aega lapse ja vanema vahel.  

Sageli lõpetavad vanemad lapsega koos lugemise, kui laps on õppinud ise lugema. 

Kas teadsid, et spetsialistid soovitavad ette lugeda isegi kuni 12-aastasele lapsele?

Kui unejutu lugemine on olnud teie pere traditsioon, siis ei tasuks seda lõpetada. Selline koos veedetud aeg on lapsele vajalik ja ta võib seda igatsema jääda, sest need hetked lähendavad.

Logopuu tooted